Bezdomność

Bezdomność

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde...

Sterylizacja 3

Sterylizacja 3

Wiemy już z poprzednich artykułów jak kastracja wpływa na ograniczenie liczby bezdomnych psów oraz jak to wygląda okiem fundacji. Teraz...

Sterylizacja 2

Sterylizacja 2

Sterylizacje/kastracje okiem HaszczePaszcze Sterylizacja – słowo, które budzi skrajne emocje, od pełnej aprobaty do ogromnego oburzenia, mówiąc kolokwialnie, „obrońców życia”...

Sterylizacja 1

Sterylizacja 1

Dziś temat poważniejszy. Jak zapewne wszyscy wiecie, mamy w Polsce ogromny problem z bezdomnością zwierząt. Genezy takiego stanu rzeczy można...